Upadłość konsumencka, dla kogo jest wyjściem z sytuacji?Upadłość konsumencka stała się w prekursorskim czasie niezwykle skutecznym sposobem na poradzenie sobie z zadłużeniem, które nas po prostu przerasta. W tym miejscu mam przede wszystkim na myśli sytuacje osób, które nie mają długu w wysokości dajmy na to 2. 000 zł, ale ich zobowiązania opiewają np. na kwotę 100 tys. zł. Jak wskazują dane statystyczne tylko od początku roku 2016 w Polsce z upadłości konsumenckiej skorzystało już ponad 3 tys. osób. Jest to spora ilość zważywszy dzięki fakt, że w analogicznym okresie rok temu cyfra ogłaszanych upadłości była sporo mniejsza. Z pewnością wydaje się to związane z nowelizacją przepisów, która w doniosły sposób zliberalizowała zasady, dzięki jakich można się starać o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym momencie należność sądowa za złożenie morału w wynosi zaledwie trzydziestu zł. Dodatkowo wszystko być może być sporządzone na formularzu, który możemy uzyskać spośród w siedzibie sądu przy wydziale gospodarczym. Taka sprawa sprawia, że przeprowadzenie całej procedury jest możliwe nawet bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Bardzo wielu konsumentów korzysta z tej możliwości i jeżeli nie ma przeszkód przyrody formalnej to wniosek po temacie upadłość konsumencka „przechodzi” wyjąwszy większego problemu. Jednakże nie zaakceptować zawsze tak musi okazać się. Jeżeli nasza sytuacja powiązana z zadłużeniem jest zawiła to warto skorzystać z pomocy adwokata bądź radcy prawnego.

Wyjściem problemu zadłużenia jest niewątpliwie upadłość konsumencka. Stało się to możliwe od momentu gdy polski ustawodawca wprowadził aż do systemu prawnego przepisy to umożliwiające. Jak sama kategoria wskazuje z takiej możności mogą skorzystać konsumenci to znaczy osoby nie prowadzące funkcjonowania gospodarczej. Dla podmiotów ekonomicznych i firm stosowane istnieją inne przepisy. Warunkiem konsumencka upadlosc głównym aby można było przeprowadzić wniosek o upadłość konsumencka... jest niewypłacalność dłużnika. Innymi słowy, że takowa osoba nie wydaje się być w dzieje regulować na bieżąco własnych zobowiązań, dług jest niewspółmiernie duży do dochodów które uzyskuje a w przyszłości nie zachodzą przesłanki w to, że zobowiązanie pozostanie spłacone. Typowym przykładem wydaje się być sytuacja osoby, która popadła w tzw. pętlę kredytową, ma wiele kredytów instytucji bankowych i sporą ilość kredytów pozabankowych. Komornik pobiera spośród jej świadczenia emerytalnego kwotę 300 zł, która nie pokrywa nawet odsetek od zadłużenia, które w przybliżeniu wynosi blisko 100 tysięcy złotych. W takich okolicznościach upadłość konsumencka... jest jak w najwyższym stopniu wskazana. Występując o tą kobietą do sądu osobie przypisywany jest syndyk, który sporządza plan spłaty zadłużenia. Odpowiednie wywiązanie się z tegoż plan jest podstawą do umorzenia reszty niespłaconego długu. W ten sposób dłużni dokonując spłat, które nie zaakceptować obciążają zbytnio jego budżetu może w okresie wartość maksymalna 36 miesięcy uporać się ze swoim zadłużeniem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *